Categories Fără categorie

Cartea etalon in pregatirea asistentilor medicali – Ghid de nursing de- Lucreția Titircă

Dacă profesezi în domeniul asistenței medicale sau ești încă student sau pregătești examene la școala post-liceală, ai nevoie de un ghid de nursing pentru a deprinde moduri și tehnici de îngrijire a bolnavilor. Un ghid de nursing lucreția titircă îți pune la dispoziție materialul didactic necesar, structurat în capitole clare, cu fișe și exerciții, întrebări și răspunsuri, pentru ca tu să fii cât mai bine pregătit.

Informațiile în domeniu sunt detaliate și comentate într-un ghid nursing complet, scris într-o manieră simplă și utilă, cu multe exemple practice și desene sau schițe. Ca asistent medical vei juca un rol esențial în actul de îngrijire a pacienților și este important să înveți deprinderi corecte de nursing de la profesioniști. Este important ca în cadrul practicării meseriei de asistent medical să parcurgi cărți și materiale destinate perfecționării în profesie.

Ghidul de nursing scris de Lucreția Titircă a apărut la editura Viață Medicală Românească și îți oferă informații relevante pentru îngrijirea bolnavilor – nursing. Cartea redactată de Lucreția Titircă cuprinde în peste 400 de pagini cele mai importante noțiuni de nursing, completate cu fișe , analize și teste, cazuri practice, exemple și idei de îmbunătățire a procedurilor. Ghidul vine în întâmpinarea asistenților medicali și a studenților din învățământul de specialitate, pentru pregătirea profesională de înalta calitate.

Abordarea științifică a doamnei Titircă structurează în două mari capitol acest ghid:

Partea I – Nursă – procesul de îngrijire

Inițial, este descrisă profesia de nursă, istoricul procesului de îngrijire a bolnavilor. Procesul de nursing este detaliat pe baza modelului conceptual al Virginiei Henderson, cu subcapitole dedicate nevoilor pacienților, modalități de îngrijire și condiții

Lucreția Titircă aprofundează conceptele în nursing, printr-o analiză detaliată a nevoilor fundamentale, tipuri de dependență și competențele asistenței medicale. Rolul cadrului medical în procesul de îngrijire nu se oprește la suportul oferit în momentele de criză, ci continuă în cazul bolnavului cronic și în etapa de convalescență

Analiza și interpretarea datelor înseamnă o anamneză detaliată, utilă pentru oricine se perfecționează în nursing, iar ghidul scris de Lucreția Titircă oferă fișe și tabele utile pentru aprofundarea noțiunilor învățate.

Partea II – Nevoi fundamentale ale ființei umane și probleme de îngrijire

Nevoile fundamentale ale pacienților sunt structurate în mod delimitat, de la nevoile elementare de respirație și nutriție corectă, la cele locomotorii, nevoi de igienă și somn corespunzător. Îngrijirea de calitate a bolnavilor înseamnă mai presus de toate identificarea acestor nevoi și  satisfacerea în procesul complex de nursing.

În afara nevoilor de bază, ghidul de nursing detaliază nevoile complexe de comunicare, de recreere, de practicare a convingerilor și valorilor umane. O îngrijire a bolnavilor înseamnă nu doar ajutor fizic și medical de specialitate, dar și suport moral și afectiv, pentru a traversa dificultățile bolii. O ascultare receptivă și atentă a nevoilor bolnavului conduce la un succes în procesul de nursing, iar Lucreția Titircă a oferit exemple din practica profesională îndelungată pentru că viitori asistenți să înțeleagă mai bine esență profesiei lor.

Lucrarea se încheie cu exerciții utile de taxonomie. În anexe ai la îndemână diferite liste de probleme și manifestări clinice, liste de diagnostice de îngrijire, care sprijină asistentul medical în identificarea și rezolvarea problemelor bolnavilor.